Studiehouding en welzijn in beeld met OMZA

Op het Beatrix College vult iedere docent, voor ieder vak, voor iedere leerling OMZA scores in. OMZA is de taal van het leergedrag van een leerling en staat voor: Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen en Autonomie.

Organisatie
De eerste gedragsindicator is organisatie. Bij organisatie gaat het om het netjes opbergen van spullen, op tijd komen, bestanden overzichtelijk opslaan, netjes omgaan met boeken en werkschriften, kunnen plannen, het meenemen van gymkleren, gereedschap, enzovoort.

Meedoen
De tweede gedragsindicator is meedoen. Bij meedoen gaat het om meedoen in de les, antwoord geven op vragen, actieve werkhouding, huiswerk goed controleren en verbeteren, samenwerken, enzovoort.

Zelfvertrouwen
De derde gedragsindicator is zelfvertrouwen. Bij leerlingen met weinig zelfvertrouwen, zien we bijvoorbeeld onzekerheid over nieuwe leerstof. Ze twijfelen bij het geven van een antwoord, stellen veel vragen, willen precies weten wat ze moeten leren en hebben veel bevestiging nodig. Ze slaan vragen over die net even anders zijn dan geoefend, of vertonen clownesk gedrag om het gebrek aan zelfvertrouwen te maskeren.

Autonomie
De vierde gedragsindicator is autonomie. Bij autonomie gaat het onder andere om zelfstandigheid en eigenheid van leerlingen. Stelt een leerling bijvoorbeeld vragen die gerelateerd zijn aan op de lesstof, maar boven het curriculum uitstijgen, is een leerling in staat tot kritische reflectie? Stelt het kind zichzelf haalbare doelen? Neemt het kind initiatief? Is er zelfsturing aan het leerproces? Dat wijst op autonomie.

Ben je als ouder/verzorger op zoek naar de OMZA-scores van je kind? Via het Magister account van je kind kun je doorklikken naar de OMZA scores:

  • Klik in Magister op ELO
  • Klik op Bronnen
  • Klik op Kennisnet
  • Klik (onderaan) op rttionline.nl, vul schoolnaam in en klik op inloggen met Magister.

Een complete handleiding vind je hier