Wees van harte welkom!

De digitale aanmeldingen zijn op dit moment gesloten. Wil je alsnog, bijvoorbeeld omdat het een tweede keuze was, naar onze school komen? Neem dan contact op met onze leerlingenadministratie via: 013 – 5711725. Je bent hierbij afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden die we nog hebben.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot ons eerste jaar heb je het juiste advies nodig. Voor TTA en Atheneum+ is een vwo-advies nodig. Om tot de brugklas havo-vwo te worden toegelaten een havo- of vwo-advies, datzelfde geldt voor de brugklas tt-havo/atheneum. Voor de brugklas vmbo-havo geldt ten minste een advies vmbo-g/tl. Daarnaast moet ons zorgprofiel bij jou passen.

Iedere leerling die voldoet aan de eisen, past binnen ons zorgaanbod én die ons Veiligheidsprotocol 2023 onderschrijft, wordt toegelaten.

Mocht je onze 5M-stroming willen volgen, dan moet je de 5M-zelfscan doen. Deze vul je zelf in, je ouders en je leerkracht van groep 8. Op basis daarvan kun je een inschatting maken of 5M goed bij jou past. Zowel jij, als je ouders en je leerkracht van groep 8 ondertekenen uiteindelijk dit document.

Kom je van een andere middelbare school en wil je instromen in een hoger leerjaar? Dan zien we graag een advies of een onderwijskundig rapport van de school waar je vanaf komt, daarnaast vinden we het dan prettig dat je even persoonlijk contact met ons (voor de aanmelddagen) opneemt. Stroom je door naar 4 havo, kijk dan even op de afzonderlijke pagina die we daarvoor aangemaakt hebben.

Wat hebben we in ieder geval nodig:

– kopie identiteitsbewijs leerling

– originele advies van de basisschool

– ondertekend veiligheidsprotocol

– evt. voor 5M de zelfscan