Iedereen heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dat je een beperking hebt mag geen beletsel zijn. Bij het Beatrix College zijn alle gebouwen voorzien van elektrisch bedienbare deuren. De gangen zijn breed genoeg voor elektrische rolstoelen. In alle gebouwen zit een mindervalidentoilet met douche en alarm. Er is een aparte ruimte voor BHV en EHBO. Er is een 888-procedure (telefonische interne 112) voor EHBO en calamiteiten. Wees welkom, kortom.

Onze docenten zijn opgeleid om ondersteuning te bieden bij lichte concentratieproblemen en bij ADHD, ADD en een bepaalde mate van symptomen die vallen binnen het autistisch spectrum. Ook hebben wij specialisme in huis ten bate van de begeleiding van leerlingen die (hoog)begaafd zijn. We hebben de middelen om het onderwijs toegankelijk te maken voor slechtziende en slechthorende leerlingen. Dat doen we allemaal onder de noemer ‘Zorg Light’.

Voor zwaardere zorg en ondersteuning zijn we niet toegerust. Wat wij als school bijvoorbeeld niet doen is medische verzorging, zoals het toedienen van medicijnen, hygiënische verzorging van een leerling zoals verschoning of begeleid toiletbezoek. Ook zijn er bij ons geen speciale ‘kleinere’ klassen.

Is extra (gespecialiseerde) ondersteuning nodig? Of vraag je je af of jouw zorgbehoefte past binnen het Beatrix College? Neem dan vóór aanmelding contact op met onze zorgcoördinator Rob van Oene, rvoene@beatrix-college.nl, bereikbaar onder nummer: 013-5711725.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) BEATRIX COLLEGE 2022-2023

Schoolsamenvatting ondersteuning (ouders) 2022-2023 BEATRIX COLLEGE

LEERLINGENZORG

Loopt het even niet lekker op school? Vertel het dan aan je mentor of een andere docent waar je vertrouwen in hebt. Soms is je hart luchten genoeg om weer verder te kunnen; soms is daar meer voor nodig. Gaat het niet goed met je en stap je zelf niet op een van je docenten af? Zij letten natuurlijk zelf ook op. Als ze denken dat je wel wat hulp kunt gebruiken zullen ze zeker met je praten.

Als er meer nodig is dan een goed gesprek schakelt je docent het team van Leerlingenzorg in. Hierin zitten leerlingbegeleiders en remedial teachers die je helpen om beter met de situatie overweg te kunnen. Ze helpen je bijvoorbeeld om je beter te concentreren. Of je huiswerk beter te plannen. Ze helpen je om met liefdesverdriet om te gaan, je faalangst de baas te worden, meer zelfvertrouwen te krijgen of de vervelende relatie met iemand in je omgeving te verbeteren.

De eerste stap op weg naar een oplossing begint altijd met het formuleren van een goede vraag: waar wil jij hulp bij? Je begeleider zegt niks voor en lost het ook niet voor je op. Hij of zij leert je wel hoe je zelf de situatie beter de baas kunt worden. Daar heb je de rest van je leven iets aan.

Stel, je bent lesbisch en je ouders accepteren het niet…

Wat je met je begeleider bespreekt, blijft tussen jullie. Hij of zij vraagt je ouders wel om toestemming om jou te helpen, alleen in uitzonderlijke gevallen gebeurt dat niet. Wanneer uit de gesprekken blijkt dat er iets aan de hand is dat je niet zelf met je begeleider kunt oplossen, schakelt Leerlingenzorg hulpverleners in. Dat gebeurt in overleg met je ouders of verzorgers. Tenzij de situatie thuis onveilig is, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van mishandeling of misbruik. Dan zorgen de begeleiders van Leerlingenzorg ervoor dat je in een veilige situatie terechtkomt en de hulp krijgt die je nodig hebt.

De begeleiders van Leerlingenzorg zien het zelf vertrouwen van leerlingen elke dag groeien

Lees wat de nieuwe ondersteuningsteam-coördinator Rob van Oene zoal meemaakt

Als je al een diagnose hebt

Is bij jou ADHD vastgesteld? Een stoornis in het autismespectrum? Dyslexie? Of een andere diagnose die het leren in de weg kan zitten? Dan is het erg belangrijk als je ouders dit doorgeven wanneer zij je aanmelden voor onze school. Hoe meer we over je weten, hoe beter we er voor kunnen zorgen dat je de begeleiding krijgt die je nodig hebt.

Leerlingen met de diagnose dyslexie krijgen extra begeleiding van een remedial teacher vanaf het moment dat ze hier op school komen. Leerlingen met een eventuele andere diagnose worden altijd op maat geholpen. Na een half jaar kunnen ze zelf beslissen of ze met die begeleiding willen doorgaan. Bijna iedereen vindt dat een goed idee.

Remedial teaching leert je hoe je moet leren

(HOOG)BEGAAFDHEID

Ook voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn, hebben we verschillende vormen van ondersteuning. Deze zit zowel op het cognitieve vlak (dus extra uitdaging, vakken op hoger niveau, etc.) maar vooral ook op het vlak van (sociale) ontwikkeling. Programma’s als Talentum en Beagaafd zijn specifiek ontwikkeld voor leerlingen met meer of andere behoeftes. Waarbij er bij Talentum vooral wordt ingezet op cognitieve uitdaging, wordt er bij Beagaafd veel aandacht besteed aan zaken als growth-mindset, leren-leren, samenwerken, en het delen van ervaringen onder gelijkgestemden. Beide programma’s worden begeleid door gediplomeerde hoogbegaafdheidspecialisten.

Naast begeleiding in groepen, bieden we ook individuele begeleiding. Voor meer informatie over deze begeleiding kunt u contact opnemen met mevr. Susette Schipperen (sschipperen@beatrix-college.nl).