Door op het plusje te klikken lees je alles over je eerste jaar op het Beatrix College. Wees welkom!