De ouderraad heeft als doel de betrokkenheid van ouders bij de school te vegroten en in brede zin ondersteunende werkzaamheden voor de school te verrichten.

Om dit doel te bereiken zorgt de ouderraad voor:

  • het vertegenwoordigen van ouders
  • als aanspreekpunt fungeren voor ouders
  • het (mede) organiseren van activiteiten zoals: Zien-Doen-Beleven, de Open Dag en de thema-avond
  • het onderhouden van contacten met de directie en de MR
  • het advies geven aan de schoolleiding en de MR

Mocht u vragen en/of opmerkingen of suggesties hebben, of heeft u belangstelling om lid te worden, neem dan contact met ons op via ouderraad@beatrix-college.nl