Op het Beatrix werken we aan Onderwijs op Maat voor elke leerling, zodat je kunt leren op een manier die bij jou past. We geloven dat school leuker wordt als je op je eigen manier kunt leren – ook als leren je niet zo gemakkelijk afgaat. En we weten bijna zeker weten dat het je motivatie ten goede komt als we oog hebben voor waar je goed in bent en je helpen waar het nodig is.

De bedoeling

De gemiddelde leerling bestaat niet. Ieder kind is uniek en daarom verdient het maatwerk. Elk jaar wordt het voor meer leerlingen mogelijk in één of meer vakken sneller of op een hoger niveau eindexamen te doen. En om op meer verschillende manieren te leren. Ben jij goed in studeren uit een boek en kennis stampen? Of in online leren via games en toetsen? Of wil je vooral doen en uitproberen?

Ook nu al geeft het Beatrix College alle individuele leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben. In het schooljaar 2017-2018 hebben we in kaart gebracht welke (technische) mogelijkheden er zijn om ons doel te bereiken. Sindsdien zijn we ons deze mogelijkheden eigen gaan maken en passen we ze stap voor stap toe. Steeds meer leerlingen volgen niet langer een min of meer gestandaardiseerd lesprogramma. Zij werken gericht aan hun eigen leerdoelen. Ondersteund door ICT.

Onderwijs op maat

Wat ga je leren: Maatwerk

Om te slagen voor je eindexamen moet je dingen kennen en kunnen. Maatwerk betekent dat je je richt op je persoonlijke leerdoelen: de dingen die jij moet leren of ontwikkelen, in een tempo dat bij jou past en op een manier die bij je past. Wat weet je al over de stof aan het begin van het jaar? Misschien kun je wel een aantal dingen overslaan. Of moet je juist wat extra doen. Ga je aan de slag met feiten leren of ben je er al aan toe om je kennis meer toe te passen, bijvoorbeeld in een werkstuk of project? Leer jij door te stampen of door te doen en uit te proberen? Online of via boeken? Al deze zaken bepalen hoe jouw leerdoelen er uit gaan zien en vorm krijgen.

Gezamenlijk bepalen jij en je docenten wat jouw leerdoelen zijn. Natuurlijk worden deze tussentijds geëvalueerd en eventueel aangepast.

Hoe ga je leren: digitaal met Itslearning en een laptop

Op het Beatrix nemen we alle vakken van alle jaren van alle opleidingen onder de loep. We bekijken wat je moet kennen en kunnen om je eindexamen te halen – en wat je nog meer kunt doen als je verbreding of verdieping zoekt. We stoppen de lesstof in een elektronische leeromgeving met de naam Itslearning. In Itslearning kun je vinden wat je moet doen om over te gaan of straks te slagen voor je examen. Ook bijna alle lesstof die je daarvoor nodig hebt staat er straks in en die bieden we op veel verschillende manieren aan. Hoe je iets leert is dan aan jou. Heb jij genoeg aan een PowerPoint met uitleg op hoofdlijnen? Pak je liever het boek erbij voor meer details? Bekijk je een filmpje waarop je kunt zien hoe de theorie er in de praktijk uitziet? Of ga je opdrachten en oefentoetsen maken?

Itslearning biedt zogenoemde individuele leerpaden aan. Dat zijn opdrachten en leerstof die helemaal op jou zijn toegesneden, terwijl je klasgenoten andere opdrachten krijgen. We hebben Itslearning dus nodig om jou het maatwerk te bieden dat je nodig hebt.

Beau en Flore (5 havo, 2019) hebben met hun docent BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) de eerste ervaringen opgedaan met Itslearning.
Flore noemt digitaal leren ‘modern en handig’. Lees hier haar verhaal.
Beau: “Door Itslearning heb je veel directer contact met je docent.”

Sneller of op een hoger niveau examen doen

Ben je bijzonder goed in één of meer vakken? Dan kun je ervoor kiezen hierin een jaar eerder eindexamen te doen. Dit is mogelijk op elke opleiding van het Beatrix College. De voorbereidingen starten twee jaar voor het eindexamen. Voor tl in de tweede klas, voor havo in de derde en voor atheneum in de vierde. Itslearning kan je een individueel leerpad voor het gekozen vak aanbieden dat je in je eigen tempo kunt volgen. Je doet veel zelf en leert op je eigen manier; de docent is er als je hem of haar nodig hebt.

Itslearning is nog niet helemaal af voor alle vakken van alle opleidingen en voor alle leerjaren. Maakt niet uit, je kunt het programma om eerder eindexamen te doen toch gewoon volgen. Je werkt dan de lesstof zelf door, alleen nog niet digitaal. Je kunt samen met ouderejaars lessen en examentrainingen volgen en krijgt alle begeleiding van je docent die je nodig hebt.

Wat win je ermee?

Heb je een vak een jaar eerder afgerond, dan heb je in je examenjaar tijd over. Die tijd kun je besteden aan andere vakken maar ook aan verdere verbreding of verdieping in hetzelfde vak. Samen met jou bekijken we wat bij je past en proberen we dit te regelen. We hebben geleerd dat de aansluiting op vervolgopleidingen op het hbo of de universiteit nog niet altijd te maken is omdat de roosters niet goed op elkaar aansluiten. Dit is een ontwikkelpunt waar we hard aan werken. Alles om ervoor te zorgen dat je de vrijgekomen tijd zinvol kunt besteden.

Is het iets voor jou?

De leerlingen die al een jaar eerder eindexamen deden, dachten daar vooraf heel goed over na. Zij wilden bijvoorbeeld niet dat een jaar eerder examen doen zou betekenen dat ze een lager punt zouden halen. Ook was het best lastig inschatten hoe zwaar het programma zou zijn. Overleg altijd met je docent en mensen die voor jou belangrijk zijn. Misschien kunnen de ervaringen van Sophie, Jeroen en Eder je helpen bij je beslissing.

  • Sophie (6tta, 2019) deed een jaar eerder eindexamen economie en slaagde glansrijk.
  • Jeroen (6tta, 2019) deed een jaar eerder examen in natuurkunde en bereidt zich nu voor op de TU Eindhoven.
  • Eder (4tl, 2019): deed een jaar eerder examen in Engels en volgt nu Engels op een hoger Cambridge-niveau.

Wat ga jij als nieuwe leerling merken van Onderwijs op Maat?

Als je volgend schooljaar bij ons op school komt, ga je zeker het een en ander merken van Onderwijs op Maat.

  • Leren met een laptop en de elektronische leeromgeving Itslearning.
  • Mogelijk op alle opleidingen: eerder eindexamen doen in één of meer vakken waar je erg goed in bent.
  • Mogelijk op alle opleidingen: één of meer vakken versbneld en op een hoger niveau afsluiten.

Achter de schermen

Achter de schermen werkt de school hard om Onderwijs op Maat voor elke leerling mogelijk te maken. Wat we allemaal doen staat kort uitgelegd in de Praatplaat (die je links en rechts op school ziet hangen).

In het Schoolplan staat hoe we als school aan Onderwijs op Maat werken – en welke plannen we nog meer hebben voor de komende vier jaar.