De overgang van de basisschool naar de middelbare school kan een enorme stap zijn.

De meeste kinderen wennen binnen een paar weken aan hun nieuwe omgeving. Sommige hebben wat meer tijd nodig. Voor hen heeft het Beatrix College sinds september 2018 de PO-VO Overstapcoach. Deze begeleidt kinderen die dat nodig hebben bij de overstap van basisschool (‘Primair Onderwijs’ – PO) naar middelbare school (‘Voortgezet Onderwijs’).

Hoe goed ze je op de basisschool ook hebben willen voorbereiden, soms valt het nieuwe leven op de middelbare school even tegen. Huiswerk, plannen, leren voor toetsen, de bijna-volwassen kinderen om je heen, het grote gebouw: het is voor veel kinderen nieuw en lastig.

Luisterend oor

De meeste nieuwkomers vinden in een paar weken hun weg wel. Andere hebben meer tijd nodig. Om te voorkomen dat ze daardoor achterstand oplopen en gefrustreerd raken hebben we de PO-VO Overstapcoach. Deze biedt een luisterend oor, kijkt met de leerling mee, geeft hanteerbare adviezen en neemt het kind serieus. Zo krijgt een kind snel het vertrouwen dat het ook met hem of haar goed gaat komen.

De PO-VO Overstapcoach weet uit ervaring hoe het er op de basisschool aan toeging en hoe nu in het middelbaar onderwijs. Met leerling en ouders bespreekt de coach de verschillen, bedenkt oplossingen en maakt van bedreigingen kansen. Je hoeft je geen Groot Probleem aan te laten praten; met een beetje aandacht, geduld en begeleiding kunnen de grootste obstakels al worden weggenomen.

Voor meer informatie over de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs kun je terecht bij de leerkracht van Groep 8 op de basisschool. Of bij onze PO-VO Overstapcoach, mevrouw Irene van Rijsewijk.