Een belangrijk overlegorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR).

Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) voert de schoolleiding, namens het schoolbestuur, overleg met de leerlingen, ouders en de personeelsleden, die gekozen zijn in de MR. De MR bespreekt zaken die de school betreffen, zoals het formatieplan, het schoolplan, veiligheid in en om de school, goed personeelsbeleid, de begroting en het waarborgen van hoge kwaliteit.

De MR komt gemiddeld zeven á acht keer per schooljaar op een avond bijeen om te vergaderen. De personeelsgeleding vergadert elke week op een daarvoor ingeroosterd uur. De leerlinggeleding vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar.

Samenstelling MR 2022-2023

Oudergeleding:

 • D. Hasselman
 • J. den Herder
 • C. van Mierlo
 • O. Nouinou

Leerlinggeleding:

 • Sara Geerts
 • Remus Nawrocka
 • Gaby Pedro
 • Iris van de Veerdonk
 • Björn Storm (stagiaire)

Personeelsgeleding:

 • H. Oosterbaan (voorzitter)
 • J. Brouwers (secretaris, jbrouwers@beatrix-college.nl)
 • G. Haarbosch
 • Y. Mulders
 • K. Nelissen
 • K. van Oevelen
 • M. Peijs
 • Vacant

Vergaderdata 2022-2023

Woensdag 21 september 2022

Donderdag 20 oktober 2022

Dinsdag 29 november 2022

Maandag 16 januari 2023

Donderdag 16 maart 2023

Maandag 17 april 2023

Woensdag 24 mei 2023

Donderdag 22 juni 2023

 

Verslagen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de secretaris van de MR.