An experience for life

Een tweetalige opleiding leert je zoveel meer dan goed Engels. We noemen het an experience for life. Het is een opleiding die je voortdurend uitdaagt om letterlijk en figuurlijk je grenzen te verleggen. Op het Beatrix College kun je tweetalig havo (tt-havo) en tweetalig atheneum (tta) volgen.

Thuis in de wereld

Wat moet je in de wereld zonder Engels? In deze taal kun je met bijna iedereen communiceren. Handig als je op reis gaat en zeker ook in je studie en je werk. Veel bedrijven hebben internationale klanten of medewerkers van over de hele wereld. En het mooie is: op een tweetalige opleiding leer je niet alleen goed Engels, je maakt ook kennis met andere landen en culturen. Mensen die heel anders zijn dan jij ga je beter begrijpen.

Zo kun je je overal in de wereld thuis voelen.

Écht Engels

Je krijgt alle vakken die bij de havo of het atheneum horen. Nederlands volg je natuurlijk in het Nederlands, Frans en Duits zoveel mogelijk in het Frans en Duits.

Meer dan de helft van de lessen in alle andere vakken, zoals Biology, Maths, Geography, Music en PE zijn in het Engels. Geen nood: als jij en de leraar elkaar écht niet snappen mag het best even in het Nederlands.

Een deel van de lessen krijg je van native speakers. Zij zijn geboren en opgegroeid in landen waar Engels de voertaal is. De andere docenten volgden intensieve taaltrainingen en blijven trainen bij het Tweetalig Onderwijs-netwerk. Je zult al snel merken dat Engels je net zo gemakkelijk afgaat als Nederlands, Engels wordt a piece of cake!

Wereldburgerschap

Hoe denken mensen in Duitsland, Engeland, Italië of Nicaragua over duurzaamheid, democratie, veiligheid, migratie? Wat weten zij van ons, wat dacht jij te weten van hen? Je gaat veel op reis naar het buitenland, ook letterlijk. Dankzij uitwisselingsprogramma’s maak je het leven van andere wereldburgers van dichtbij mee. Je duikt echt in verschillende culturen. Een tweetalige opleiding maakt je wereld groter.

Persoonlijke ontwikkeling

Het vraagt wat van iemand om écht te leren van andere culturen. Je verlegt grenzen – ook die van jezelf. Een tweetalige opleiding volgen betekent jezelf uitdagen. Doorzetten, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, onderhandelen, kunnen zeggen wat je vindt en wilt met respect voor anderen. Het zijn vaardigheden waarvan je de rest van je leven plezier hebt. Op het Beatrix College in het algemeen en op de tweetalige opleidingen in het bijzonder vinden we het opdoen van dat soort ervaringen net zo belangrijk als het behalen van mooie cijfers. Met een open houding en brede kijk vind je straks overal in de wereld je plekje.

NUFFIC

Tweetalig onderwijs scholen in Nederland worden ondersteund, maar ook beoordeeld op kwaliteit door Nuffic, de belangenbehartiger van tweetalig onderwijs in Nederland. Meer algemene informatie over Nuffic én over internationalisering en tweetalig onderwijs vind je op de website van Nuffic. Klik op het plaatje om daar direct naartoe te gaan:

Kosten

Voor het bekostigen de tto activiteiten, reizen en examens vragen we een vrijwillige, aanvullende ouderbijdrage. Hieronder vindt u de bedragen per jaar. Voordat u gevraagd wordt te betalen krijgt u informatie over de uitgaven die van het bedrag gedaan worden.

Ouderbijdrage tweetalig onderwijs 2023/2024 per jaar: 

Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6
€425 €425 €425 €175 €340 €540

Vanaf 1 augustus 2021 schrijft de wet voor dat scholen alleen nog een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten mogen vragen. Daaronder valt ook het TTO dus is deze bijdrage vrijwillig. U zult echter begrijpen dat wij het huidige programma niet kunnen volhouden als ouders daaraan niet bijdragen. Een betalingsregeling is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de heer Geurts, directeur Bedrijfsvoering. Je vindt zijn gegevens op de contactpagina.