Inschrijven online oudergesprekken vanaf 9 februari

Vanaf 9 februari kunnen ouders/verzorgers zich inschrijven voor online gesprekken met vakdocenten, ouders en kind. In dit gesprek kunnen zowel de resultaten als het studiegedrag van je kind besproken worden.

Je kunt je inschrijven via Magister en daar in te loggen met je ouderaccount.
Let op! De ouderavondmodule is alleen zichtbaar op het account van ouder 1.

De oudergesprekken kunnen worden gepland met de vakdocenten van je kind. We verzoeken je vriendelijk géén aanvragen voor coachgesprekken te doen voor deze avond. Voor een coachgesprek is vaak wat meer tijd nodig. Heb je behoefte aan een coachgesprek? Deze kun je door direct contact met de coach te leggen op een ander moment inplannen.

Voor de ouders van leerlingen uit 5M is er geen ouderspreekuur.

Mocht je niet meer beschikken over Magister inloggegevens, dan kun je de inlognaam opnieuw aanvragen door te mailen naar magister@beatrix-college.nl. Geef in deze mail aan wie je bent en van welk(e) kind(eren) je ouder/verzorger bent.

Voor overige vragen en vragen over uw inlogcode kunt u contact opnemen met de leshuisadministratie, T: 013 – 571 17 25. Zij verbinden je door naar de applicatiebeheerder.