Digitaal leren is modern en handig

Flore Beek

“Itslearning is een digitale leeromgeving die leerlingen moet helpen om meer op hun eigen manier te leren. Nou vind ik dat dat hier op school toch al wel kan. De docenten hebben respect voor je en omdat er een goede sfeer heerst kun je al je eigen ding doen. Maar de digitale leeromgeving heeft een app voor op je telefoon en je laptop, dat maakt het wel makkelijk. En het is modern, ik snap wel dat de school niet wil achterlopen.

De docent zet bijvoorbeeld de stof op hoofdlijnen in een PowerPoint in Itslearning. Heb jij daar genoeg aan, dan is dat prima. Heb je meer nodig, dan verwijst hij naar een boek voor meer details. Of je kunt nog een filmpje kijken. Het is ook handig dat je vooruit kunt kijken naar het programma voor de komende weken. Dan weet je wat er komt, of je kunt je voorbereiden op de lessen.

We gebruiken Itslearning nu alleen nog bij het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Een deel van dat vak is zelf sporten, maar ook toernooien en sportevenementen organiseren of groepen begeleiden in het sporten. We hebben bijna geen lessen in een klaslokaal. We zijn in de gymzaal of ergens buiten, dus het is wel handig dat er een app is waar informatie verzameld wordt. Je krijgt heel veel materiaal aangereikt.”

Flore Beek, 5 havo (2019/2020)