Afscheid voorzitter ouderraad Jolanda van de Wijgert 

Nu de laatste telg uit het gezin van de Wijgert examen heeft gedaan legt Jolanda definitief de voorzittershamer neer.

Door het enthousiasme en haar organisatorische en communicatieve vaardigheden is de betrokkenheid van de Ouderraad naar een nog hoger niveau getild.

Het Beatrix College is de Ouderraad dankbaar voor hun betrokkenheid bij bijvoorbeeld, Open Dagen, Meeloopmiddagen, Kennismakingsmiddagen, Aanmeldavonden groep 8 leerlingen, Informatieve bijeenkomsten en het organiseren van de goed bezochte Thema ouderavonden. Tevens is de ouderraad een fijne sparringpartner voor de school die gevraagd en ongevraagd feedback geven.  Dank Jolanda, dat jij hier via jouw voorzitterschap actief aan bij hebt gedragen!

Ben jij als ouder ook betrokken en wil je graag een handje helpen? De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe verse leden met nieuwe ideeën. Omdat de taken verdeeld worden kost het niet veel tijd, de OR vergadert 6 keer per jaar 1,5 uur en daarnaast help je bij 1 of meerdere activiteiten. Ook hierbij is de inzet op maat……

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig?

Stuur een berichtje naar ouderraad@beatrix-college.nl

Kick van Tulder