Laatste dag Centraal Schriftelijke Eindexamens 1e tijdvak.