Vacature notulist MR vergaderingen

 

Wij zijn per schooljaar 2023-2024 op zoek naar een notulist voor onze MR vergaderingen.

De MR bestaat uit acht personeelsleden, vier leerlingen en vier ouders. Samen dragen de leden bij aan een onderwijskundig klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De MR denkt mee over beleidszaken die met de school en het onderwijs te maken hebben en kan door middel van advisering of instemming haar stem laten horen.

De vergaderingen worden gehouden op het Beatrix College en vinden in de avond op verschillende dagen van de week plaats van 19.00u tot 21.00u. Er zijn meestal acht vergaderingen per schooljaar. De data zijn eind augustus bekend.

Van jou wordt verwacht dat je een goed verslag kunt opstellen dat de essentie van het besprokene weergeeft. Voor iedere genotuleerde vergadering ontvang je een vergoeding.

Heb je interesse? Stuur een mailtje met korte toelichting naar de MR secretaris jbrouwers@beatrix-college.nl