TWEETALIG ONDERWIJS

 

Kies je voor het tweetalig atheneum (TTA) dan kies je voor een uitdagende en pittige vwo-opleiding. De meeste lessen geven we namelijk in het Engels. Ook maak je kennis met de Engelse taal en cultuur via uitwisselingen, excursies en andere activiteiten. Hierdoor beheers je na zes jaar het Engels op zeer hoog niveau en heb je meer kennis en ervaring op het gebied van internationalisering. Met het tweetalig atheneum bereid je je voor op Engelstalige vervolgstudies.

 

Waarom het tweetalig atheneum op het Beatrix College?

 

Omdat je wat te kiezen wilt hebben:

  • Je leert sneller en beter Engels tijdens het tweetalig atheneum van het Beatrix College. Dat komt doordat we niet alleen de meeste lessen in het Engels geven, maar ook uitwisselingen, excursies, werkweken en workshops organiseren.
  • Ons tweetalig atheneum is een goede voorbereiding op Engelstalige vervolgstudies. Je stroomt makkelijker door naar buitenlandse universiteiten en kunt het onderwijs daar goed volgen.
  • We bereiden je goed voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Naast de lessen doe je veel ervaring op in de wereld om je heen via culturele, creatieve en sportieve activiteiten die we organiseren.
  • Leerlingen van het Beatrix College springen er behalve kennis ook qua zelfstandigheid en verantwoordelijkheid uit.
  • We streven ernaar om de slagingspercentages boven het landelijk gemiddelde te laten uitstijgen en om je een diploma te laten halen op het voor jou hoogst mogelijke niveau.

Toelatingseisen

 

De toelatingseisen voor het tweetalig atheneum zijn:

  • Het basisschooladvies is minimaal vwo.
  • Je moet voldoende capaciteiten en doorzettingsvermogen hebben.

Voor het tweetalig atheneum wordt een extra ouderbijdrage gevraagd. Voor de exacte bedragen en de verantwoording daarvan zie de Schoolgids. Het Beatrix College kent een betalingsregeling voor ouder(s)/verzorger(s) die deze ouderbijdrage niet (volledig) kunnen betalen. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met de directeur bedrijfsvoering, dhr. Geurts (egeurts@beatrix-college.nl).