ONDERWIJS OP MAAT

 

De gemiddelde leerling bestaat niet. Ieder kind is uniek en daarom verdient het maatwerk. Over een paar jaar moet het voor alle leerlingen mogelijk worden in één of meer vakken sneller of op een hoger niveau eindexamen te doen. En kun je op meer verschillende manieren leren. Ben jij goed in studeren uit een boek en kennis stampen? Of in online leren via games en toetsen? Of wil je vooral doen en uitproberen?

 

Ook nu al geeft het Beatrix College alle individuele leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben. De komende jaren gaan we gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden om een stap extra te zetten. Volg je nu nog een min of meer gestandaardiseerd lesprogramma, straks ga je gericht aan je eigen leerdoelen werken. Ondersteund door ICT.

 

School kan nog interessanter
We willen heel graag dat je met plezier naar school komt. Dat je gemotiveerd bent en blijft. Dat lukt als je kunt leren op een manier die bij je past. Als je niet zo graag of niet zo gemakkelijk leert, wordt het gemakkelijker en krijg je er meer lol in. Als je al graag studeert krijg je meer mogelijkheden bijvoorbeeld om kennis te verdiepen en verrijken.

 

Stap voor stap vooruit
Het afgelopen jaar heeft de school in kaart gebracht welke (technische) mogelijkheden er zijn om ons doel te bereiken. De komende jaren gaan we ons deze mogelijkheden eigen maken en stap voor stap toepassen.

 

Maatwerk
Om te slagen voor je eindexamen, moet je dingen kennen en kunnen. Maatwerk betekent dat je je gaat richten op je persoonlijke leerdoelen: de dingen die je moet leren of ontwikkelen, in een tempo dat bij jou past, op een manier die bij je past. Wat weet je al over de stof aan het begin van het jaar? Misschien kun je wel aantal dingen overslaan. Of moet je juist wat extra doen. Ga je aan de slag met feiten leren, of ben je er al aan toe om je kennis meer toe te passen, bijvoorbeeld in een werkstuk of project? Leer jij door te stampen, door te doen en uit te proberen? Online of via boeken? Al deze zaken bepalen hoe jouw leerdoelen er uit gaan zien en vorm krijgen.

 

Gezamenlijk bepalen jij en je docenten wat jouw leerdoelen zullen zijn. Natuurlijk worden deze tussentijds geëvalueerd en eventueel aangepast.

 

RTTI
We gaan bijvoorbeeld gebruik maken van RTTI. De letters RTTI staan voor Reproduceren, Toepassen in een bekende context, Toepassen in een onbekende context en Inzicht.

 

De letters geven aan in welke mate je de leerdoelen beheerst. Als jij en je docent weten in hoeverre je de leerdoelen al beheerst, kan jouw programma daarop afgestemd worden.

 

Laten we een Engels voorbeeld nemen. Het woord 'teacher':

  • Reproduceren betekent het letterlijk herhalen of navertellen van kennis, bijvoorbeeld van woorden. Je weet dat ‘teacher’ docent betekent.
  • Toepassen in een bekende context betekent dat je de kennis kunt toepassen in een situatie die je al geoefend hebt. In de vraag ‘I will ask my …… to explain it again ‘ weet je dat je ‘teacher’ moet invullen op de stippeltjes.
  • Toepassen in een onbekende context betekent dat je de kennis kunt gebruiken in een situatie die je nog niet geoefend hebt. Bijvoorbeeld: vertaal de zin ‘Mijn docent geeft gelukkig nooit veel huiswerk op’. Nu moet je zelf bedenken welke woorden je gebruikt.
  • Inzicht betekent dat je helemaal zelf kunt bedenken hoe je kennis toepast in een onbekende situatie: je kunt de weg niet vinden en moet die in het Engels aan een voorbijganger vragen. Dan moet je bedenken wat je moet vragen én hoe je dat in het Engels moet zeggen. En of je daar het woord 'teacher' bij nodig hebt.

Itslearning
Itslearning is de nieuwe elektronische leeromgeving van het Beatrix College . De komende jaren gaan steeds meer docenten en leerlingen hiervan gebruik maken.  Doordat ItsLearning het mogelijk maakt om meer op eigen tempo en op eigen momenten aan leerdoelen te kunnen werken, geeft het jou en de docent meer flexibiliteit. Daarnaast worden alle mogelijke moderne toepassingen van het aanbieden van lesstof door het programma mogelijk gemaakt. Ook is het mogelijk om hier individuele leerpaden in aan te bieden, dus bijvoorbeeld opdrachten en leerstof die helemaal op jou zijn toegesneden, terwijl je klasgenoten andere opdrachten krijgen. Op die manier zijn we veel beter in staat om jou aan te bieden wat je nodig hebt.

 

 

  • Het Schoolplan lezen. Hierin staat hoe we als school aan Onderwijs op Maat werken – en welke plannen we nog meer hebben voor de komende vier jaar;
  • Twee teamleiders zijn, evenals tientallen van hun collega's, druk bezig zich te bekwamen in RTTI;
  • De Praatplaat (die je links en rechts op school al kunt zien hangen) houdt ons allemaal op koers voor de nieuwe ontwikkelingen.