PO-VO OVERSTAPCOACH

 

Sinds schooljaar 2018-2019 is er op het Beatrix College een Overstapcoach PO-VO gestart. Al jarenlang blijkt de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor sommige kinderen een erg grote sprong.

 

Ondanks de voorbereidingen van de leerkrachten PO en de opvang en begeleiding van de docenten en mentoren in het VO, zijn er leerlingen die de start niet makkelijk vinden.

Het vele huiswerk, het plannen, het leren van toetsen is lastig. De veilige omgeving van de basisschool waar ze 8 jaar elke dag geweest zijn is weg.

Vragen en onzekerheden komen naar boven. Hoe gaan de nieuwe docenten om met de eigenschappen die mij bijzonder maken en waar een bepaalde aanpak bij hoort, zodat ik me optimaal verder kan ontwikkelen? 

Zouden de docenten op de middelbare school daar ook rekening mee houden?

 

Voor de meeste kinderen wordt alles wel duidelijk na een paar weken en zij hebben hun weg snel gevonden.

 

Maar wat als het niet gaat? Wat als bovenstaande dingen meer tijd nodig hebben en de verdere ontwikkeling in de weg zitten? Wat te doen met die leerling die niet in aanmerking komt voor een aanmelding bij het zorgteam, maar wel meer tijd nodig heeft, een luisterend oor, iemand die met hem of haar meekijkt, 1-op-1 en in de klassensituatie, die weet hoe goed het ging met de juiste aanpak van de leerkrachten van de basisschool?

 

Iemand die luistert, onderzoekt en ontdekt wat deze leerling nodig heeft in de klas en/of bij het leren leren. Een vertrouwd gezicht waar hij of zij op terug kan vallen. Iemand die weet hoe het op een basisschool werkt en ook op een VO school en meedenkt met de leerling, de docent/mentor en de ouders om de problemen om te zetten in kansen. 

Met een goede overdracht, begeleiding en vertrouwen kunnen de grootste obstakels al worden weggenomen. 

 

De Overstapcoach kan een schakel zijn tussen deze leerlingen, de mentoren/docenten en ouders in de sprong die kinderen van groep 8 gaan maken naar de eerste klas VO. Vanaf de warme overdracht van de basisschool is de leerling al in beeld en het contact met de school van herkomst blijft onderhouden bij mogelijke hulpvragen gedurende het eerste half jaar van het VO. 


De Overstapcoach heeft ervaring in het werken op een basisschool en kan deze omzetten naar het werken en de begeleiding die leerlingen nodig hebben op het VO. Het geeft ouders meer vertrouwen wanneer ze weten dat hun kind op een school terecht komt waar iemand is met deze basisschoolervaring. Die meekijkt waar het goed gaat en in kan springen waar hulp en begeleiding nodig is. 

 

Mocht u meer willen weten wat de Overstapcoach kan betekenen voor uw kind kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of rechtstreeks met het Beatrix College, via mevr. Irene van Rijsewijk (ivrijsewijk@beatrix-college.nl).