Ouder-gesprekavond

Geregeld organiseren de verschillende leshuizen en 'stromingen' (vmbo-tl, havo, vwo, tta, 5M) binnen het Beatrix College gesprekken met geïnteresseerde en betrokken ouders van leerlingen.

 

Op deze Ouder-gesprekavonden, ook wel 'Resonances' genoemd, bespreken ouders en medewerkers de sfeer op school, de communicatie met het thuisfront, nieuwe ontwikkelingen en al wat verder nog ter tafel komt. Op donderdag 22 november was er zo'n bijeenkomst voor zowel ouders van 5M als voor die van 2TL, 3TL en 4TL.

 

Jette van Velzen, waarnemend teamleider 2TL, kijkt met voldoening terug. "Je merkt dat het ouders écht interesseert hoe wij het als school doen en wat er allemaal nog mooier en beter zou kunnen." Zo'n Resonance levert veel opbouwende commentaren en nieuwe inzichten op. "Fijn dat we dat zo, samen met betrokken ouders, kunnen doen. Daar wil ik iedereen die zijn inbreng gaf nogmaals heel hartelijk voor bedanken."

 

Ouders die een volgende keer mee willen praten kunnen zich bij 'hun' teamleider melden.

 

Ouders klankborden over het Beatrix College.


Terug