TTA Graduation

TTA Graduation

On the 8th of November our TTA graduation took place. This was something all the graduates had all been looking forward to. The evening started with a  musical performance by Maaike van Stralen, 3tta. After this performance Imke and Nienke gave a speech on behalf of all the graduates. The speech consisted of a summary of the most important and funny memories of the three years in TTA. Then Kim Smolders sang a beautiful song and was accompanied by her friend, Karlijn van Gisteren who played the piano. After this short musical interlude Mrs. De Waal gave her speech and showed some very embarrassing old pictures. The evening ended with the signing of the Cambridge and Junior TTA diploma.

All in all, the evening was a great success and everyone was happy they had finally finished the Junior TTA program, had passed their Cambridge exam and received their diplomas.


Diploma uitreiking

 

Op 8 november vond de diploma uitreiking van TTA plaats, dit was iets waar iedereen naar uit had gekeken. De avond begon met een optreden van een getalenteerde pianist uit 3tta, Maaike van Stralen. Na dit optreden gaven Imke en Nieke  hun speech. De speech bestond uit een samenvatting van de belangrijkste en grappigste ervaringen uit de drie jaar op TTA. Daarna zong Kim Smolders uit 3tta een prachtig lied. Ze werd begeleid door haar vriendin, Karlijn van Gisteren die de piano speelde. Na de muzikale onderbreking gaf Mevrouw de Waal haar speech waarin ze ook een paar erg verschutte foto’s liet zien. De avond eindigde met het ondertekenen van de Cambridge en onderbouw TTA diploma’s.

 

 

Al met al, de avond was een groot succes en iedereen was blij dat  ze de onderbouw van TTA hadden volbracht, hun Cambridge diploma’s gehaald hadden en hun diploma’s ontvangen hadden. 

Terug