LEF in 1A+: ethiek van de technologie

Zou je een robot als vriend willen hebben? Hoe is het om als militair op afstand een drone te besturen? Wat betekent gezichtsherkenning op openbare plekken voor onze privacy? Dergelijke vragen hebben de leerlingen uit 1A+ onderzocht bij het plusvak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie). Bij dit vak denk je na over ethiek die met technologie verbonden is. Het gaat niet alleen om wat er mogelijk is, maar vooral om wat we ermee willen doen. “Je moet goed naar de werkelijkheid kijken, naar wat goed is voor de mensheid,” zegt Jelt uit 1A+.

 

Eerst hebben de leerlingen geleerd wat het verschil is tussen feit en mening, wat waarden en normen zijn en waarin de ethische optiek verschilt van andere optieken. Aan de hand van morele dilemma’s hebben ze gediscussieerd en ervaren hoeveel overwegingen een rol spelen bij het nemen van een beslissing en hoe moeilijk het is je keuze te beargumenteren.  Tot slot hebben ze zich verdiept in een thema naar keuze, zoals genetische manipulatie of robotica, en daar een ethische analyse van gemaakt.

“Ik vind dat robots alleen dingen mogen doen waar wij als mensen hulp bij nodig hebben, maar dat ze niet onze levens mogen gaan overnemen,” zegt Dionne. “Mensen moeten zich niet bedreigd voelen door robots,” vindt Floor. “Als ze iets doen aan eenzaamheid of ervoor kunnen zorgen dat operaties beter uitgevoerd worden, dan voelen we ons juist veiliger. En houden we toch het gevoel van controle over ons leven.” Aukje vraagt zich af of we nog wel iets leren, zoals doorzetten of omgaan met teleurstellingen, als we robots alle moeilijke en vervelende klusjes laten doen.

 

Tobias zou LEF omschrijven als een vak waar antwoorden niet goed of fout zijn. Meike vertelt: “Ik heb beter leren nadenken over moeilijke beslissingen en geleerd dingen van verschillende kanten te bekijken.” “Je denkt niet alleen na over je eigen mening, maar ook wat het voor anderen zou betekenen,” vult Danique aan. “Je leert dus veel over keuzes maken,” zegt Jordy.


Terug