Nieuw: tweetalig havo

Het Beatrix heeft al tweetalig atheneum (tta). Daar komt in het schooljaar 2020/2021 tweetalig havo (tth) bij. Volgens Tom Heijnen, directeur havo en vwo, wordt het een stroming voor leerlingen met een havoadvies die praktisch ingesteld zijn, nieuwsgierig zijn en veel van de wereld willen zien en leren.

 

De nieuwe opleiding wordt komend jaar in de steigers gezet. “We gaan al het goede van tta gebruiken en dat toepassen op het havo-programma”, zegt Heijnen. Tijdens de opleiding tth volg je heel veel lessen in het Engels, zo leer je de taal spreken op het niveau van een near-native speaker. Met je diploma tth kun je op hbo-niveau studeren aan alle Nederlandse én internationale instellingen. “Nederland ligt midden in de wereld. Als je weet hoe het er in andere landen aan toegaat en die culturen begrijpt, kan dat deuren voor je openen. Of je straks over de grens zaken gaat doen, zelf in het buitenland gaat werken of intensief te maken krijgt met mensen uit het buitenland die hier komen: jij bent goed voorbereid.”

 

x
Trixtheater 2020

Trixtheater 2020 is een feit! Dit jaar met als thema DECENNIA komt Trixtheater terug en we gaan het de beste editie maken die er tot nu toe is geweest. Iedere leerling heeft de kans om zichzelf in te schrijven, ook als je niet op een podium wilt staan!  

Check snel de uitnodiging (in je mail!) voor meer informatie en schrijf je ook in!

x
Like! Voorstelling voor de brugklassen

De aula was afgelopen week een mini theater voor al onze brugklassen!

 

Afgelopen week werd aula A zeven keer omgetoverd tot een mini theater: theatergroep Play Back was te gast op het Beatrix College en speelde de voorstelling  “Like” voor al onze brugklasleerlingen.

 

De voorstelling geeft goed weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Leerlingen werden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten.

 

Het wordt muisstil in de aula. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Je voelt de pijn. Stilte.

Aan het eind van de voorstelling vindt er met de acteurs een interactieve nabespreking plaats. Bepaalde scenes worden opnieuw gespeeld.

De thema’s uit deze voorstelling worden nabesproken met de mentoren in de klas.

 

Al met al een zeer leerzame voorstelling!

x
Talentum voor groep 8 weer van start!

Talentum voor groep 8 gaat weer van start. Benieuwd wat Talentum is? Klik op "lees verder" voor meer info.

LEES VERDER >
x
Dit schooljaar acht studiedagen

Dit schooljaar hebben we acht studiedagen op het Beatrix. Dat zijn er drie meer dan in voorgaande jaren.

 

Op die dagen werken de docenten aan de onderwijsontwikkeling, zoals beschreven in ons schoolplan. De eerstvolgende studiedagen zijn op vrijdag 4 oktober en donderdag 21 november. Alle reguliere lessen vervallen. Op 4 oktober kunnen leerlingen die dat willen gewoon op school terecht voor een aangepast programma; op 21 november mogelijk ook. Over het aangepaste programma tijdens studiedagen krijgen alle ouders/verzorgers en leerlingen een brief. De informatie is ook te vinden op onze website.

 

Nodig
Zoals onze leerlingen nieuwe kennis opdoen en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zo moeten docenten dat ook doen. Zij hebben allemaal leerdoelen, waaraan ze tijdens de studiedagen intensief werken. Die leerdoelen kunnen zijn het verder ontwikkelen van coachingsvaardigheden of ICT-ondersteuning in de klas. Of het standaard lesprogramma omvormen tot maatprogramma’s waar elke leerling uit kan halen wat hij nodig heeft én wat hij interessant vindt.


Genoeg lesuren
Tijdens de studiedagen zijn er geen reguliere lessen. We hebben er wel voor gezorgd dat elke leerling tijdens het schooljaar genoeg lesuren krijgt om aan alle normen en regels te voldoen.

 

(De overige studiedagen zijn op woensdag 8 januari, donderdag 6 februari, woensdag 11 maart, op dinsdag 17 maart en op maandag 4 mei 2020 is de laatste van het schooljaar.)

x
Rekentoets afgeschaft

De centrale rekentoets is afgeschaft. Vanaf dit schooljaar hoeven leerlingen de toets niet meer te maken. Rekenen zal – volgens het plan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) – worden geïntegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde worden getoetst.

 

Voorstel NVvW
Het voorstel van de NVvW krijgt brede steun in de Tweede Kamer. De kern is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Leerlingen die geen wiskunde meer hebben in de bovenbouw moeten dan nog wel een aparte toets maken. Dat zorgt ervoor dat het vervolgonderwijs duidelijkheid heeft over de rekenvaardigheden van alle leerlingen. Voor het vmbo is het voorstel dat twee wiskundevakken worden ingevoerd. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen en willen.

 

Wet
De Tweede Kamer wil deze plannen zo spoedig mogelijk – en uiterlijk volgend schooljaar 2020-2021 – in werking brengen. De ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken aan het benodigde wetsvoorstel.

 

Dit bericht staat nog iets uitgebreider op de website van de VO-raad.

x
3A naar Rijksmuseum om eigen kunst te bekijken!

Woensdag 11 september 2019 waren de leerlingen van 3 atheneum naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit n.a.v. het feit dat Luuk en Gijs vorig jaar met hun inzending voor de Rembrandt wedstrijd gewonnen hebben en daarmee dus met hun eigen kunst in het Rijksmuseum hangen. Hoe gaaf is dat!

 

Reden genoeg voor een tripje naar onze hoofdstad. Trots op de creativiteit van onze leerlingen. Ze hebben het, samen met hun docenten, goed naar hun zin gehad!

 

 

x
BMO weer van start!

Beatrix Maatschappelijk Ondernemen uitgebreid van start

Donderdag 12 september trapte het Beatrix College weer zijn bekroonde ‘Beatrix Maatschappelijk Ondernemen’-activiteiten af. Met BMO kunnen leerlingen op vrijwillige basis het verschil maken voor een betere wereld. Ze doen dat alleen of in groepjes, in samenwerking met organisaties buiten de school of zelfstandig. Dit jaar werkt de school voor het eerst samen met collega-scholen en besturen uit het basisonderwijs.

 

“Het groeit”, lacht BMO-coördinator Jette van Velzen van het Beatrix College. “En het wordt steeds leuker.” Bij BMO leren kinderen al jong dat ook zij iets goeds kunnen doen voor de wereld. Ze ‘krijgen’ een aantal uren lestijd om hun eigen maatschappelijk project te doen en staan meestal zelf in direct contact met de mensen voor wie ze iets organiseren of uitvoeren. “Die ervaring vergeten ze nooit meer”, zegt Van Velzen. “Vaak gaan ze er helemaal in op zodra ze merken hoe ze bij kunnen dragen, hoe klein misschien ook, aan een wereld die net wat leuker, beter of mooier is. Je ziet kinderen soms helemaal opbloeien en nieuwe talenten bij zichzelf ontdekken. En ze vinden het vaak een leuke afwisseling van in de schoolbanken zitten.”

 

Vraag en aanbod
Jette van Velzen brengt waar nodig vraag en aanbod bij elkaar. “Het kan zijn dat iemand in de wijde omgeving handjes, denkkracht of andere steun voor iets maatschappelijks nodig heeft en dat onze leerlingen daarbij kunnen helpen. Vaak zie je ook dat leerlingen zelf een idee hebben om, ik noem maar wat, straatvuil op te ruimen. Vrijwilligerswerk te doen bij Amarant. Meer prullenbakken te organiseren. Eenzame ouderen structureel te bezoeken – het kan en mag van alles zijn, van groot tot klein.” Haar taak? “Meekijken en desgewenst bijsturen. Sommige leerlingen hebben even advies nodig en een aanmoediging. Ik zorg dat de verschillende BMO-coaches in positie komen en de leerlingen goed kunnen begeleiden. Een ander moet juist even afgeremd worden omdat ze er anders te veel tijd in gaan steken. Er komt vrijwel altijd een hoop positieve energie vrij.”

Met de samenwerking met het basisonderwijs krijgt het programma meer mogelijkheden. “We kunnen nu onze leerlingen inzetten bij projecten voor het basisonderwijs – en andersom”, zegt Van Velzen. “Sommige van onze leerlingen zullen zich er prettiger bij voelen te werken met mensen die jonger zijn dan zij. En er zullen vast hier en daar onderwijstalenten ontluiken en opduiken. Ook niet verkeerd.”

 

Het Beatrix Maatschappelijk Ondernemen-programma ontstond toen leerlingen vanuit school iets ‘goeds’ wilden doen voor de wereld. In 2016 werd het initiatief bekroond met de Brabantse Onderwijsprijs. (Organisaties die informatie willen over de mogelijkheden van BMO kunnen een mail sturen naar bmo@beatrixcollege.nl.)

x
LEF in 1A+: ethiek van de technologie

Zou je een robot als vriend willen hebben? Hoe is het om als militair op afstand een drone te besturen? Wat betekent gezichtsherkenning op openbare plekken voor onze privacy? Dergelijke vragen hebben de leerlingen uit 1A+ onderzocht bij het plusvak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie). Bij dit vak denk je na over ethiek die met technologie verbonden is. Het gaat niet alleen om wat er mogelijk is, maar vooral om wat we ermee willen doen. “Je moet goed naar de werkelijkheid kijken, naar wat goed is voor de mensheid,” zegt Jelt uit 1A+.

 

Eerst hebben de leerlingen geleerd wat het verschil is tussen feit en mening, wat waarden en normen zijn en waarin de ethische optiek verschilt van andere optieken. Aan de hand van morele dilemma’s hebben ze gediscussieerd en ervaren hoeveel overwegingen een rol spelen bij het nemen van een beslissing en hoe moeilijk het is je keuze te beargumenteren.  Tot slot hebben ze zich verdiept in een thema naar keuze, zoals genetische manipulatie of robotica, en daar een ethische analyse van gemaakt.

“Ik vind dat robots alleen dingen mogen doen waar wij als mensen hulp bij nodig hebben, maar dat ze niet onze levens mogen gaan overnemen,” zegt Dionne. “Mensen moeten zich niet bedreigd voelen door robots,” vindt Floor. “Als ze iets doen aan eenzaamheid of ervoor kunnen zorgen dat operaties beter uitgevoerd worden, dan voelen we ons juist veiliger. En houden we toch het gevoel van controle over ons leven.” Aukje vraagt zich af of we nog wel iets leren, zoals doorzetten of omgaan met teleurstellingen, als we robots alle moeilijke en vervelende klusjes laten doen.

 

Tobias zou LEF omschrijven als een vak waar antwoorden niet goed of fout zijn. Meike vertelt: “Ik heb beter leren nadenken over moeilijke beslissingen en geleerd dingen van verschillende kanten te bekijken.” “Je denkt niet alleen na over je eigen mening, maar ook wat het voor anderen zou betekenen,” vult Danique aan. “Je leert dus veel over keuzes maken,” zegt Jordy.

x
Nieuw: traject voor tl + havo in 6 of 5 jaar

Op het Beatrix College kun je nu ook al je vmbo-tl plus havodiploma halen in zes jaar. Nieuw is dat er in het schooljaar 2020/2021 een speciaal traject voor komt. En dat het daarmee straks ook in vijf jaar moet kunnen.

 

Soepele overstap

Het Beatrix College is een zogenoemde kansenschool. Dat betekent dat leerlingen met een tl of tl/havoadvies in een gecombineerde t/h-brugklas komen om zo de kans te krijgen alsnog de havo te kunnen gaan doen. Wil je naar de havo? Dan kan dat – tenzij de school écht denkt dat dit niet bij je past. Het nieuwe traject is speciaal voor leerlingen die graag een havodiploma willen halen maar bij wie vmbo tl in eerste instantie beter past. Het traject bereidt je goed voor op een soepele overstap naar de havo. Bijvoorbeeld door te zorgen dat je in genoeg vakken examen doet (acht) en de juiste vakken (in ieder geval geschiedenis of natuurkunde) in je pakket hebt.

 

Het traject is interessant voor leerlingen die na de zomer in groep 7 of 8 beginnen. Als zij zich straks aanmelden bij het Beatrix kunnen ze meteen met het traject starten. Leerlingen die na de zomer, dus al in 2019, in de t/h-brugklas starten kunnen in overleg met de school ook aan het traject deelnemen. Ook voor leerlingen die volgend jaar naar 2tl gaan zijn er mogelijkheden – vraag ernaar!

 

Dankzij Onderwijs op Maat in 5 jaar
Enkele leerlingen deden dit jaar al eerder examen in een bepaald vak. Dat gaan we de komende jaren voor steeds meer leerlingen mogelijk maken. Dat lukt wanneer we het onderwijs steeds meer op maat maken. Zo kun je leren in je eigen tempo en op de manier die bij je past. Het is met Onderwijs op Maat straks voor doorpakkers mogelijk in 5 jaar hun tl-diploma én havodiploma te halen.

 

x
Nieuw: je tl-diploma halen bij 5M

Start je na de zomervakantie met de theoretische leerweg (tl) bij 5M ‘Anders Leren’? Of ben je net overgegaan naar het tweede of derde leerjaar? Dan hoef je na de derde niet meer over te stappen naar regulier tl. Je kunt gewoon je diploma halen bij 5M. Met je vertrouwde klas, docenten en de 5M-methode.

 

Het is al lang een wens van de leerlingen, ouders/verzorgers én docenten om de hele opleiding in 5M te kunnen doen. “We starten met tl”, zegt Kick van Tulder, directeur vmbo-tl/5M ‘Anders Leren’. Het liefst zouden hij en zijn collega’s ook meteen de hele havo en het vwo in 5M mogelijk maken, “maar daar komt nogal wat bij kijken. Eén stap tegelijk.”
De voorbereidingen om het vierde jaar tl binnen 5M op poten te zetten zijn in volle gang. “We bekijken wat onze leerlingen nog nodig hebben om hun examen te kunnen halen. Daar stemmen we de thema’s en projecten en de inzet van de docenten op af.”

 

Mag wel, moet niet
Vanaf het schooljaar 2020/2021 is het zo ver. Kies je voor 5M tl en blijkt ergens onderweg dat examen doen binnen 5M toch niet helemaal bij je past? Dan kun je nog steeds overstappen naar de reguliere opleiding tl. “We bekijken nu ook al elke periode of 5M de beste plek is voor een leerling. Dat bespreken we samen met de leerling en de ouders/verzorgers”, zegt Van Tulder. “Is de overstap naar regulier tl beter voor iemand? Of wil een leerling zelf liever naar regulier? Dan blijft dat natuurlijk kunnen.”

 

x
Van een 6,5 naar een 7,3: leerlingen tevredener

Het nieuwste onderzoek laat zien dat leerlingen van het Beatrix op zo’n beetje alle fronten tevredener zijn over hun school. De 637 scholieren die de enquête invulden vinden de sfeer beter, kijken positiever naar de leraren en hun mentor en voelen zich veiliger op school. In 2018 scoorde het Beatrix op het onderdeel ‘Leerlingen’ een 6,5. Nu is dat een 7,3. Landelijk scoren middelbare scholen op dit onderdeel gemiddeld een 7,1.

 

Onderwijs op maat valt op

Rector Wilma van Noort is blij met de resultaten. “Logisch, ze zijn beter dan de vorige keer. Het is leuk om een mooi cijfer te halen, maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat het onderzoek laat zien dat we blijkbaar op de goede weg zijn met onze school. Vorig jaar hebben we met alle medewerkers keihard gewerkt aan het verder op maat maken van het onderwijs. Meer afwisseling in de lessen, ook digitale middelen gebruiken, mentoren meer gelegenheid geven een echte mentor te zijn… dat is blijkbaar overgekomen.”


De komende jaren gaat het Beatrix verder met het afstemmen van het onderwijs op het tempo en de manier waarop een leerling het beste kan leren. “We willen dat álle leerlingen zich uitgedaagd voelen. Dat ze de kans krijgen het mooiste en beste uit zichzelf te halen. Dat ook de leerlingen die nu aangeven dat ze niet of bijna nooit met plezier naar school gaan dat straks wél doen.”

 

Pesten blijft punt van aandacht

Aandachtspunten blijven er ook. “Hoewel duidelijk meer leerlingen zeggen dat ze zich veiliger voelen op school en ze vinden dat de regels duidelijker zijn, is pestgedrag een hardnekkig probleem. Leerlingen die te maken krijgen met pesterijen, discriminatie of lichamelijk geweld worden hier zeer door geraakt. Hoewel leerlingen meer dan vorig jaar vinden dat we als school genoeg doen tegen pesten of goede begeleiding geven aan iemand die gepest wordt, vinden we die score niet hoog genoeg. Daar blijven we aan werken.”

 

“Op het moment dat pestgedrag wordt gemeld bij een collega gebeuren er over het algemeen wel de goede dingen. Het probleem ontstaat als pestgedrag niét wordt gemeld en het zich 'sluipend' afspeelt. Als mentoren en coaches nóg beter in staat zijn het goede gesprek te voeren en écht contact te maken met hun leerlingen, zullen leerlingen ook sneller het vertrouwen hebben lastige dingen, zoals onder meer pesten, bespreekbaar te maken. Ook volgend jaar zullen we mentoren en coaches hier weer actief verder in opleiden.

 

Stellingen en scores

Stellingen uit het onderdeel ‘Leerlingen'.  De score van 2019 is vet. De score van 2018 is cursief.

 • Leraren dagen mij uit om mijn best te doen op school: 7,02 / 5,6
 • Leraren motiveren mij: 6,43/ 5,1
 • Leraren houden rekening met mijn sterke en zwakke punten: 6,69/ 5,7
 • Leraren geven afwisselend les (luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ICT, presenteren en dergelijke): 7,12/ 5,1
 • Leraren leggen mij uit wat ik goed en fout doe : 6,43/ 6,5
 • Ik ben tevreden over buitenschoolse activiteiten: 6,51/ 5,2
 • Ik ben tevreden over mijn mentor: 8,25/ 6,9
 • Ik ben tevreden over de sfeer op school: 7,49/ 6,5
 • Ik ga met plezier naar school: 6,16/ 5,5
 • Ik voel me veilig op school: 8,27/ 7,2
 • De regels op school zijn duidelijk: 7,64/ 6,3
 • Ik ben tevreden over wat de school doet tegen pesten: 6,36/ 5,7
 • Ik ben de afgelopen maanden op school gepest: 9,22/ 9,5

Dit overzicht is niet compleet, het is een selectie uit het zeer uitgebreide onderzoek. Wie meer wil weten over het leerlingtevredenheidsonderzoek kan contact opnemen met Monique Jansen via mjansen@beatrix-college.nl.

x
Leuke wiskunde

Donderdag 23 mei had het Beatrix College bezoek van een cameraploeg van de website www.leraar24.nl (“Voor leraren die willen groeien in hun vak”). Deze kwam opnamen maken van het spel dat 5M-wiskundeleraar Lisette van den Herik ontwikkelde.


Even vanaf het begin: Lisette van den Herik, coach in 1-5M1, ontwikkelde met steun van het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) voor leerjaar 1 een lessenreeks. Hierin maken leerlingen eerst voor zichzelf een jaarsamenvatting. Daarna gaan ze door middel van een spel op zoek naar de schat. Een leuke en aansprekende manier om aan de slag te gaan met wiskunde.

 

De werkwijze stelt kinderen in staat autonoom en gezamenlijk met anderen te leren en samen te werken. Het spel- en competitie-element maakt het spannend. De website heeft altijd belangstelling voor alles wat leren en lesgeven beter en aansprekender maakt. Vandaar hun bezoek aan onze school.

 

Het resultaat van hun werk staat binnenkort op deze site.

 

Cameraploeg van www.leraar24.nl in de klas.

x
Trixweek!

Terwijl de ‘laatstejaars’ eindexamen doen, trekken leerlingen van alle tweede klassen van het Beatrix College eropuit. In de week van 13 mei beleven zij hun Trixweek, een week vol spannende kampen, activiteiten en wat dies meer zij. Van een creatief doekamp met zang, dans en muziek tot watersportkampen en survival. In en rond Tilburg of wat verder weg, zoals in de buurt van Maastricht: er zijn allerhande kampen voor de ongeveer 400 tweedejaars.


“Dit is altijd best een spannende week”, bekent Kick van Tulder, naast directeur VMBO tl en 5M eindverantwoordelijke voor de Trixweek voor tweedejaars. Niet dat hij er zelf nou zo gespannen bij zit. “De mensen die met de leerlingen op pad zijn hebben het zwaarder”, lacht hij. “Wij staan hier paraat voor als iets misgaat. Er kan iemand ziek worden, ongelukkig vallen, een leerling kan verdwalen, zich misdragen en naar huis moeten of er gebeurt thuis iets in de familie – bij dat soort dingen schiet ons zenuwcentrum te hulp.” Veel telefoontjes van ongeruste ouders krijgt hij niet. “Veel kampen houden een besloten Facebookpagina bij waarop te zien is of iedereen er nog een beetje gezond en blij bijzit.”

 

Voorlichting
Het spannende zit hem voor een deel ook in de voorbereiding. “Vanaf het begin van het schooljaar vertellen we onze kinderen over de verschillende kampen en doe-dingen waaruit ze kunnen kiezen. De ouders lichten we voor over de verschillende arrangementen, kosten en financieringsmogelijkheden. Het gaat toch om een paar honderd euro.” Er zijn betalingsplannen en alternatieve programma’s voor leerlingen die om fysieke, mentale of financiële redenen niet ‘op reis’ kunnen.

 

Dan moet er gekozen worden. Iedere leerling geeft zijn persoonlijke drie voorkeuren op. “Wil je op surfkamp, survival, zang en dans, cultuur snuiven in Limburg, op ‘Bike & Hike’-fiets- en kampeerkamp waarbij je vrijwel alles zelf moet doen? Je zegt het maar. Vervolgens gaan we de groepen indelen.” En dán is het natuurlijk afwachten of je met je vriendjes op stap gaat. “Het kan ook zijn dat een bepaalde groep te groot werd en we je elders moesten indelen. Dan kun je nieuwe mensen leren kennen.”

 

Hoe dan ook: zo’n Trixweek levert heel veel herinneringen en ervaringen voor later op. “In verreweg de meeste gevallen is het een week waar ze graag aan terugdenken.” Ervaringen voor het leven? “Precies.”

 

Als je doorklikt zie je nog enkele foto’s van deze Trixweek. (Op Facebook staan er nog veel meer.)

 

Schitterend weer aan de waterkant.

LEES VERDER >
x
RTTI: omdat een cijfer alleen niets zegt

“De ene zes is de andere niet”, zegt Marion Schoonen. “Dat klinkt misschien gek voor een wiskundedocent maar het is wel zo.” “Wat je wilt weten is in welke mate de leerling de stof beheerst”, vult Lichamelijke Opvoedingsdocente Sandra Frusch aan. “Op welk van de vier niveaus van leren zoals RTTI die onderscheidt.”


RTTI is een vorm van nóg nauwkeuriger kijken naar hoe goed een leerling de lesstof beheerst. Het Beatrix College gaat het de komende jaren inzetten in het aanbieden en toetsen van lesstof. Twee voorlopers daarin zijn teamleiders Sandra Frusch (1A+ en 2H/A) en Marion Schoonen (3H/A). Zij zijn twee van de ruim tachtig medewerkers van het Beatrix College die zich momenteel bekwamen in theorie en praktijk van RTTI.

 

Voorbeeld
RTTI staat voor Reproduceren (‘je actief herinneren’), Toepassen-1 (‘in een bekende situatie’), Toepassen-2 (‘in een nieuwe situatie’) en Inzicht (‘combineren en voortborduren’). Bijvoorbeeld: de ‘R’ bestaat uit ‘de tafels van vermenigvuldiging’. Met T-1 kun je een willekeurige vermenigvuldiging uit de tafels oplossen: ‘hoeveel is 8 maal 7?’. Met T-2 snap je uit jezelf dat een vermenigvuldiging helpt om erachter te komen hoeveel dropjes er in totaal in x zakjes zitten als ieder zakje y dropjes bevat: x maal y. En met ‘Inzicht’ kun je op het idee komen dat vermenigvuldigen een logische tegenhanger heeft: delen.

 

Met RTTI kun je gerichter feedback geven op wat een leerling heeft geleerd. “Je kunt, als je de vragen goed hebt gecodeerd, precies zien wat de leerling nog niet helemaal goed deed”, vertelt mevrouw Frusch. Gecodeerd..? “Als je een bepaalde som of situatie niet letterlijk in de les hebt geoefend, heb je een T-2 vraag. De leerling kan in het antwoord laten zien of hij de kennis kan toepassen in een nieuwe situatie. Als je als docent die vraag wél letterlijk in de les behandelde, is het een T1- of R-vraag: de leerling heeft deze toepassing al een keer geoefend of uit zijn hoofd kunnen leren.” “Wat je wilt voorkomen is dat elke toets een geheugenoefening wordt – op den duur ontwikkel je je dan te beperkt”, vult mevrouw Schoonen aan.

 

Wat heeft een leerling hieraan? “Hij ziet precies op welke punten zijn voorbereiding of kennis van de stof schort”, zegt mevrouw Schoonen. “En soms zie je een patroon”, vult mevrouw Frusch aan. “Dat een leerling, cru gezegd, heel veel inzicht heeft maar te lui is om te leren. Of de juiste strategie nog niet gevonden heeft.” RTTI is absoluut geen afrekenmodel, voegt ze er streng aan toe.

 

En zo draagt RTTI op het Beatrix College bij aan ‘Onderwijs op Maat’? Unisono: “Precies!”

 

 

x
'Zien, Doen, Beleven' nóg drukker bezocht

Elk jaar wordt de beurs 'Zien, Doen, Beleven' op het Beatrix College weer een slagje groter. De achtste editie, zaterdag 17 november, trok 2.200 bezoekers.

 

Het Beatrix College begon acht jaar geleden met 'Zien, Doen, Beleven'. "We merkten dat veel vmbo-leerlingen geen goed beeld kregen van wat ze in de toekomst, na hun eindexamen, konden gaan doen", vertelt initiatiefneemster Yvonne Mulders, één van de decanen van het Beatrix College. "Toen hebben we opleidingen gevraagd of ze dat hier eens wilden komen laten zien. Dus niet gaan vertellen, nee, echt laten zien. Als het even kan moeten bezoekers aan den lijve ondervinden wat een bepaald beroep inhoudt."

 

Onder de bezielende leiding van Mulders werd een deel van het schoolgebouw ingericht als beursvloer. "Dit is veel leuker dan boekjes lezen of websites bekijken", zegt één van de 2.200 bezoekers. Uiteindelijk koos een jury de inbreng van Defensie als de meest opvallende.

 

Handhaving
De grote toestroom van zowel bezoekers als 'beursstandhouders' bracht leshuisdirecteur Kick van Tulder ertoe contact op te nemen met zowel het Team Handhaving van de gemeente als met de buurt. "We hebben een Wijkteam Beatrix opgericht", vertelt hij. "Dat ziet toe op naleving van de verkeers- en parkeerregels en wijst mensen een goede parkeerplaats. Als we dat niet doen zadelen we de buren op met de ellende van onze drukte."

 

Het Wijkteam Beatrix bestond afgelopen zaterdag uit Nick uit klas 3 van 5M, stagiair Nigel Dongor, vmbo 4tl-teamleider Chris Huijbregts, Kick van Tulder en twee handhavers van de gemeente. "We ontvingen enkele opgestoken duimen en andere prettige reacties uit de buurt", vertelt Van Tulder. "We moeten nog officieel evalueren, maar ik denk dat we nu al kunnen vaststellen dat het Wijkteam een blijvertje is."

 

 

Enkele impressies van 'Zien, Doen, Beleven' en van het wijkteam.

 

 

x
Leren in de toekomst

Op het Beatrix College zijn leraren niet alleen bezig met het onderwijs van vandaag. Ze denken ook na over welke eisen leerlingen in de toekomst stellen. Lisette van den Herik en Lucio Santamaria, docenten Wiskunde en Geschiedenis bij ‘5M Anders Leren’, besteedden een deel van hun zomer aan onderwijsvernieuwing. Hoe dan?

 

“Niet iedereen leert op dezelfde manier”, begint Lisette van den Herik. “De een onthoudt wat je hem vertelt, een ander leest iets en vergeet het daarna nooit meer”, vult Lucio Santamaria aan. “De derde probeert graag iets uit en snapt het vervolgens.” “Er zijn mensen voor wie je stof heel vaak moet herhalen.” “En er zijn er voor wie dat juist averechts werkt. Er is niet één manier van kennis opdoen”, aldus Van den Herik. “Wat werkt voor jou, werkt voor jou – dan is het goed.” “Aan ons, als docenten, om leerlingen te helpen zich de stof toe te eigenen op de manier die het best bij hen past”, zegt Santamaria. “En om ‘individuele leerlijnen’ te laten aansluiten op de behoeften van iedere unieke leerling.”


Itslearning
Wat heeft dat met afgelopen zomer te maken? “Toen hebben we hard gewerkt aan ‘itslearning’”, zegt Van den Herik, “een multimediaal systeem waarmee leerlingen via de computer zelf kunnen zien hoever ze zijn, wat ze nog moeten leren, hoe, waarmee ze beter nog wat kunnen oefenen en waar hun zwaktes en sterktes liggen.”

 

“Het opzetten van zo’n systeem vergt veel denkwerk”, zegt Santamaria. “Over wat je vak nu precies inhoudt. Wanneer snap, begrijp, kén je Geschiedenis? Welke plaatjes, video’s, grafieken en tijdlijnen helpen daarbij? En hoe weet je of je je wiskundestof doorziet? Maak je als docent ergens een taak van? Of toch een opdracht?” Wat is het verschil? “Bij een taak klik je ‘Gedaan!’ aan, bij een opdracht vul je antwoorden in bij opgaven.”


Proef
De proeflessen Geschiedenis en Wiskunde draaien nu in enkele klassen van 5M. Het uiteindelijke doel is dat het gehele Beatrix College zo gaat werken. “Het vak van docent wordt leerlingen begeleiden. Ze helpen ontdekken wat ze nodig hebben om zich in onbekende leerstof te bekwamen”, voorspelt Van den Herik. “Het is knap als je stof kunt reproduceren, ‘Kijk eens wat ze me allemaal verteld hebben?’, maar je moet er écht iets mee kunnen dóen”, zegt Santamaria. “Leerstof dient steeds als fundament onder nieuwe kennis en vaardigheden, je moet er op voort kunnen bouwen.”


“In de toekomst komt de kreet ‘Wat héb je hier nou aan?’ niet meer voor”, hoopt Van den Herik. “En straks hoeven klassen niet meer allemaal exact op hetzelfde moment exact hetzelfde te doen – dat lijkt me voor iedereen heel prettig.”

x
Verbeter de wereld...

Met BMO (Beatrix Maatschappelijk Ondernemen) kun je als leerling bijdragen aan een betere wereld. In ruil voor 75 'vrije' lesuren doe je mooie en leerzame dingen voor de samenleving.


Nikki Sinke, Marjolein Gouw en Lizet van Groos (van links naar rechts op de foto) pakken hun BMO-werk voortvarend aan. Zij zitten een veelvoud van die 75 uur (“Gemiddeld vijftien per week, vijftig weken per jaar”, rekent Lizet hardop voor) dingen te organiseren en regelen. “Wij hebben weinig moeite in het aanspreken van volwassenen, in dingen voor elkaar krijgen”, denkt Nikki. “Al doende leer je hoe je zaken regelt”, zegt Marjolein. “Hoe je de juiste mensen aan de telefoon krijgt, hoe je een goede zakelijke mail opstelt. Handig voor later, ook.”


Sprankelen
Het begon in India. Als leerlingen van het tweetalig atheneum maakten ze daar kennis met ontwikkelingswerk. Marjolein: “We stonden voor een klas vol kinderen.” Lizet: “Daar deelden we boekjes uit.” Nikki: “En als je dan ziet hoe dankbaar ze daarop reageren – dat is zó  mooi.” Het inspireerde de dames tot hun werknaam, SPARKL. “Soms moet je met mensen kunnen mailen, dan is het wel handig als je gezamenlijk een naam hebt”, zegt Marjolein. “SPARKL, dus. Naar het Engelse "to sparkle" sprankelen. We willen mensen lichtjes in de ogen bezorgen.”

LEES VERDER >
x
Kerstactie klassen 1T/H groot succes!

De brugklassen van 1T/H hebben dit jaar de kerstactie voor een goed doel gehouden dat heel dichtbij staat. Onze leerling Jens heeft 'hemiparese' en krijgt ondersteuning van Onderwijscentrum Leijpark. Om het speelterrein van OC Leijpark te verfraaien haalden de brugklassers van 1T/H daarom geld op. Dit was een groot succes, met ruim 1647 euro!

 

Lees hier meer >>

x
KWT Werkstukken

KWT Werkstukken


Dit zijn werkstukken van leerlingen die gemaakt zijn tijdens de zogenoemde 'Keuze Werk Tijd'-uren van 2 havo.

 

In acht weken hebben leerlingen een foto van hun favoriete acteur/ actrice, zanger/ zangeres of familie lid/ huisdier getransformeerd tot een heus pop art-schilderij. Leerlingen werken er met veel plezier aan en nemen na twee maanden een heus kunstwerk mee naar huis.

 

 

LEES VERDER >
x
Hoera, we hebben een nieuwe website

Nieuwe website


Het Beatrix College onthult, met een beetje trots, de nieuwe website. Opgefrist, met échte leerlingen en medewerkers - grasduin er eens in rond, als je wilt.

x
ik wil meer zien