Onderwijs
LEERLINGENZORG

Heb je als leerling extra zorg of begeleiding nodig? Kijk eerst of je er met je coach of mentor uit kunt komen. Heb je een ingewikkelde hulpvraag, dan kun je voor leerlingenzorg en -begeleiding via je mentor of coach terecht bij het zorgteam van het Beatrix College. Bijvoorbeeld als je problemen hebt met faalangst, (examen)stress, agressief gedrag of een gebrek aan assertiviteit. Of als je te maken hebt met dyslexie (moeite met lezen en schrijven) of dyscalculie (moeite met rekenen). Of bij rouwverwerking. Ons zorgteam begeleidt je op een prettige en professionele manier.


Zorgteam


Het zorgteam van het Beatrix College wordt voorgezeten door de zorgcoördinator en bestaat uit:  • leerlingbegeleiders
  • remedial teachers;
  • schoolmaatschappelijk werker;
  • opvoedingsdeskundige.


Het zorgteam bespreekt je hulpvraag en kijkt hoe ze je het beste kunnen ondersteunen. 


Met de leerlingbegeleider uit het zorgteam heb je individuele gesprekken. Als het nodig is, schakelt je leerlingbegeleider de schoolmaatschappelijk werker of opvoedingsdeskundige in. Deze stemt jouw hulpvraag goed af met je thuissituatie en hulpverlenende instanties. Ook kan hij een afspraak maken voor een huisbezoek of een gesprek met je ouders.

De remedial teacher kan je periodiek begeleiden als je moeite hebt met taal, rekenen of wiskunde. Dat doe je in een groepje van vier leerlingen.

Naast het zorgteam werkt het Beatrix College - als het gaat om leerlingenzorg - samen met jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtinstantie.


Trainingen


Je kunt - in overleg met de leerlingbegeleider - ook ervoor kiezen om

een training te volgen.

De trainingen gaan over onderwerpen op

sociaal-emotioneel gebied, beter leren omgaan met jezelf of anderen of rouwverwerking.

  

Gespecialiseerde zorg


Heb je uitgebreide en gespecialiseerde zorg nodig? Dan nemen we contact op met je ouders zodat je buiten school hulp kunt gaan zoeken.


GGD Jeugdverpleegkundige Glenda Pols stelt zich voor